Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 08:12 AM (GMT+7)

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày 22-5.

Sự kiện: Thời sự
Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào? - 1
Theo Pháp luật TP.HCM