Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay

Thứ Hai, ngày 22/07/2019 09:00 AM (GMT+7)

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Tính đến nay cả nước đã có 7 lãnh đạo nữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Dân Việt giới thiệu chân dung những nữ Bí thư Tỉnh ủy này.

Sự kiện: Thời sự

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 1

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 2

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 3

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 4

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 5

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 6

Infographic chân dung 7 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay - 7

Theo Lương Kết- Việt Anh (Dân Việt)