Hơn 2.000 lao động đã xác nhận BHXH để nhận tiền thuê nhà

Cơ quan BHXH TP.HCM đã xác nhận BHXH cho 220 đơn vị với 2.023 người lao động để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngay sau khi UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch 1283, triển khai thực hiện Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), các cơ quan liên quan đã có hướng dẫn thực hiện.

Ngày 29-4, cơ quan BHXH TP.HCM đã ký công văn hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.

Theo thống kê của BHXH TP.HCM, tính đến ngày 13-5, cơ quan BHXH tại TP.HCM đã nhận hồ sơ đề nghị xác nhận thời gian tham gia BHXH của 220 đơn vị sử dụng lao động với số lao động được xác nhận là 2.023 người.

Thủ tục xác nhận BHXH nhanh gọn

Theo hướng dẫn của cơ quan BHXH thì việc xác nhận BHXH sẽ được thực hiện như sau: Đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (DN) thì DN gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc.

DN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ.

DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp hai tháng hoặc ba tháng.

Hơn 2.000 lao động đã xác nhận BHXH để nhận tiền thuê nhà - 1

Người lao động đang làm việc tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với NLĐ quay lại thị trường lao động: Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

Những trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Thời gian cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động của cả hai đối tượng trên chậm nhất đến hết ngày 15-8.

Đối tượng nào không được hỗ trợ?

Ngày 10-5, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn gửi đến UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TP.HCM về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH yêu cầu việc hỗ trợ phải được thực hiện theo nguyên tắc không hỗ trợ đối với NLĐ không đề nghị được hỗ trợ; trường hợp NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia BHXH bắt buộc; mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá ba tháng.

Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn về phạm vi áp dụng đối tượng nhận hỗ trợ là NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, NLĐ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định: Thứ nhất, NLĐ đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến 30-6.

Thứ hai, NLĐ có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4.

Thứ ba, NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN của tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ đang làm trong các DN là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hằng tháng.

Đối với NLĐ trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hằng tháng.

Sở LĐ-TB&XH lưu ý trường hợp NLĐ của DN có trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh làm việc ngoài khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất; khu kinh tế trọng điểm được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Hiện nay, hầu hết địa phương trên địa bàn TP.HCM cũng đang nhanh chóng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08.

Trình tự thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Đối với NLĐ đang làm việc trong DN: Sau khi DN nhận lại danh sách từ cơ quan BHXH thì gửi hồ sơ đến UBND TP Thủ Đức, quận, huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện hoàn tất thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chuyển kinh phí cho DN để thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ.

Đối với NLĐ trở lại làm việc, về trình tự thủ tục cũng giống như NLĐ đang làm việc trong DN. Tuy nhiên, thời gian DN gửi danh sách NLĐ đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc trước ngày 15 hằng tháng và mẫu đề nghị khác nhau. Thời gian DN gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND TP Thủ Đức, quận, huyện chậm nhất đến hết ngày 15-8.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tục xác nhận BHXH để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022, đơn vị sử dụng lao động phải gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận quá trình tham...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN