Hôm nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ ba

Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Trong 1 tháng, các đại biểu sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Dự kiến, ngay chiều nay, Thủ tướng sẽ trình bày đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế sẽ trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, việc triển khai kế hoạch những tháng đầu năm nay.

Hôm nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ ba - 1

Thủ tướng tại phiên chất vấn của Quốc hội tháng 11/2011

Dự kiến, ngay chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày trước Quốc hội đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Diễn ra từ 21/5 đến 21/6, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, biểu quyết 13 dự án luật: luật Phòng chống rửa tiền, luật Giáo dục đại học, Bộ luật Lao động (sửa đổi), luật Biển Việt Nam...

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 7 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật. Trong đó có nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012, nghị quyết về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

10 nhóm vấn đề quan trọng sẽ được các đại biểu xem xét trong kỳ họp, trong đó có đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng... Các đại biểu cũng sẽ biểu quyết việc bãi nhiệm ĐBQH tỉnh Long An Đặng Thị Hoàng Yến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Thữ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung