Dùng nước sạch để rửa xe sẽ bị xử nghiêm

Lãnh đạo Hà Nội vừa nhắc lại yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nước sạch để làm dịch vụ rửa xe, đục phá đường ống cấp nước, làm thất thoát nước sạch...

Trong một văn bản chỉ đạo vừa ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, kiểm tra, có phương án cấp nước ổn định đối với các khu vực mạng bị thiếu nước sạch sinh hoạt; cập nhật thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí các téc nước phục vụ cho các điểm dân cư thiếu nước sạch khi xảy ra sự cố về đường ống hoặc nguồn cấp; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm nước sạch, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nước sạch để làm dịch vụ rửa xe, đục phá đường ống cấp nước, làm thất thoát nước sạch...

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cũng yêu cầu các công ty nước sạch bảo đảm cung cấp ổn định không để xảy ra thiếu nước cục bộ; có phương án điều chỉnh khi xảy ra các sự cố hệ thống đường ống...; bố trí xe téc cung cấp nước sạch cho các khu vực gặp khó khăn về nguồn cấp, khi bị xảy ra sự cố; bảo đảm đủ phương tiện, sẵn sàng cấp nước cho các khu vực theo yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND TP...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Y. (Công an nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN