Dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Sự kiện: Thời sự

Dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XII - 1

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dau-an-trong-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-nhiem-ky-dai-hoi-xii-1781654.tpo

Theo Luân Dũng - Linh Anh - Thanh Hằng (Tiền Phong)