DANH MỤC
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 2
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 3
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 4
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 5
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 6
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 7
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 8
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 9
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 10
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 11
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 12
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 13
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 14
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 15
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 16
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 17
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 18
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 19
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 20
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 21
Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại - 22
 

Nội dung: Diệu Thu

Thực hiện: Nãm Trung Nguyên

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/cuoc-chien-chong-covid-19-tai-viet-nam-101-ngay-nhin-lai-1084943.html

Theo Trung Nam - Diệu Thu (Dân Việt)