Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 11:48 AM (GMT+7)

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sáng nay 31-1 đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng nay 31-1, tại Trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đây là những hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 1

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 2

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 3

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 4

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 5

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 6

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 7

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 8

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 9

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 10

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 11

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 12

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 13

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - 14

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chum-anh-trung-uong-khoa-xiii-hop-bau-bo-chinh-tri-tong-bi-thu-202101...

Chốt số lượng 200 Ủy viên Trung ương Đảng

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên...

Theo Phạm Văn Thế (Người lao động)
sự kiện Đại hội Đảng XIII
Báo lỗi nội dung