Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7

Sự kiện: Thời sự

Tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tối thiểu… là những chính sách mới nổi bật mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết từ 1-7.

Nhiều thay đổi quan trọng về chính sách tiền lương, BHXH với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ được áp dụng từ ngày 1-7 tới đây.

Tăng lương tối thiểu vùng

Ngày 12-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Cụ thể, Nghị định 38 quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng. Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của NSDLĐ.

Tăng mức tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc tối thiểu

Theo khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Ngoài ra, đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, với việc từ ngày 1-7 mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tiền lương thấp nhất làm căn cứ tính đóng BHXH cũng sẽ tăng lên. Từ đó, khi nhận các chế độ BHXH thì mức tiền NLĐ nhận được cũng sẽ tăng theo.

Hết hạn hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Nhằm hỗ trợ NSDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1-7-2021.

Theo Nghị quyết, NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Như vậy, kể từ ngày 1-7 tới đây, NSDLĐ sẽ quay trở lại đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như bình thường (0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hoặc mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận).

Nguồn: [Link nguồn]

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7

Sau khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi tờ trình, Chính phủ đã xem xét và quyết định tăng lương tối thiểu vùng lên 6% kể từ 1/7/2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỲNH LINH ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN