Cán bộ Thanh tra tiêu cực: Thanh tra Chính phủ ra chỉ thị "nóng"

Thứ Bảy, ngày 22/06/2019 09:40 AM (GMT+7)

Trước thực tế vẫn còn nhiều công chức, viên chức thanh tra vi phạm pháp luật (như vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì vòi vĩnh, nhận hối lộ), mới đây Thanh tra Chính phủ đã ban hành chỉ thị "nóng".

Sự kiện: Thời sự, Vĩnh Phúc

  

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. 

Theo chỉ thị, người đứng đầu ngành thanh tra nêu rõ, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, trong thời gian qua, đơn vị thanh tra và đội ngũ công chức, viên chức thanh tra đã nêu cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ Thanh tra tiêu cực: Thanh tra Chính phủ ra chỉ thị "nóng" - 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Tuy nhiên, gần đây, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành thanh tra và TTCP, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Nguyên nhân chủ yếu được Tổng TTCP chỉ ra là do việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức, viên chức thanh tra không nghiêm, còn hạn chế, yếu kém; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị thanh tra chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Qua đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng TTCP yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành thanh tra.

Trước hết, chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cán bộ Thanh tra tiêu cực: Thanh tra Chính phủ ra chỉ thị "nóng" - 2

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, vừa bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Người đứng đầu ngành thanh tra cũng yêu cầu, thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công; cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng công chức, viên chức.

Cùng đó, thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP và Chánh thanh tra bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính cấp trên và Tổng TTCP kết quả xử lý.

Ngoài ra, Tổng TTCP đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với TTCP lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thanh tra, công chức, viên chức thanh tra theo thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành quy định của Đảng và nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ trong đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng có hành vi nhận hối lộ trên địa bàn.

3 cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng bị khởi tố bị can về tội Nhận hối lộ gồm: Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh; 2 ông bà Đặng Hải Anh, Nguyễn Thuỳ Linh (thành viên đoàn). Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn.

Thay toàn bộ đoàn thanh tra xây dựng tại Vĩnh Tường

Bộ Xây dựng tiếp tục cử đoàn thanh tra về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để Thanh tra công tác quy hoach, quản lý đầu...

Theo Hoàng Thành (Dân Việt)
sự kiện Thời sự