Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền họp bàn về rủi ro tài trợ cho khủng bố

Thứ Ba, ngày 19/06/2018 18:30 PM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền cho ý kiến về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Sự kiện:

Thời sự

Chiều nay 19-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền họp bàn về rủi ro tài trợ cho khủng bố - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp - Ảnh: Thành Chung

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên