2013: Lương đáp ứng mức sống tối thiểu

Thứ Ba, ngày 19/06/2012 07:58 AM (GMT+7)

Mức lương tối thiểu hiện nay từ 1,4 triệu đến khoảng 2 triệu đồng là chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu.

Trả lời phỏng vấn nhanh về Bộ luật lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, bà Trương Thị Mai (chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội) cho biết:

Bộ luật này quy định tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, nhưng nếu căn cứ vào tính toán của các cơ quan nghiên cứu thì thấy rằng mức lương tối thiểu hiện nay từ 1,4 triệu đến khoảng 2 triệu đồng là chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu.

Vì vậy chúng ta phải tính toán lộ trình sao cho sau khi bộ luật này có hiệu lực (2013) thì đáp ứng thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Cụ thể, chúng ta tính lộ trình tiền lương tối thiểu trong khu vực doanh nghiệp sẽ đi trước khu vực cán bộ, công chức, để đến năm 2015 mức lương tối thiểu Chính phủ công bố hằng năm phải đáp ứng đúng cuộc sống tối thiểu của người lao động.

2013: Lương đáp ứng mức sống tối thiểu - 1

Bà Trương Thị Mai

Như vậy tôi nghĩ cũng là bước đi rất nỗ lực của Việt Nam, nếu hiện nay tăng lương ngay trong điều kiện kinh tế khó khăn chắc là doanh nghiệp cũng không chịu đựng nổi, do vậy chúng ta nên tính một lộ trình hợp lý sau ba năm tới. Ở đây khu vực cán bộ, công chức phải chia sẻ và thông cảm cho khu vực doanh nghiệp, vì trong khu vực doanh nghiệp tập trung nhiều lao động phổ thông và đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lần này vẫn quy định về các mức lương tối thiểu vùng để phù hợp với địa hình nước ta kéo dài, có khu vực đô thị, có khu vực vùng sâu vùng xa.

* Đã có nhiều vị đại biểu đề nghị lương tối thiểu phải tính cả trượt giá hằng năm?

- Đã có quy định mức lương tối thiểu phải căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội từng giai đoạn, chắc chắn trong đó có tính đến các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng... để quyết định mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, để hỗ trợ về tiền lương của người lao động, đã có quy định giao cho các cơ quan nhà nước phối hợp với các tổ chức liên quan đến người lao động định kỳ công bố tiền lương bình quân trên thị trường. Điều này rất quan trọng, bởi vì tiền lương tối thiểu chỉ là hỗ trợ nhóm lao động yếu thế.

Nhóm lao động có thu nhập cao hơn thì họ cần biết mức lương bình quân ngành nghề của họ trên thị trường là bao nhiêu, để từ đó quyết định ký hợp đồng lao động với chủ sử dụng ở mức nào cho không bị thiệt thòi. Bộ luật cũng quy định chính sách lương cho làm thêm ngoài giờ, làm thêm ban đêm, ngày nghỉ phải cao hơn mức làm thêm bình thường, phân hóa ra như vậy để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

* Một trong những nội dung mới của bộ luật là về thỏa ước lao động tập thể ngành?

- Trước đây chỉ có thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. Mức lương quy định tại thỏa ước lao động tập thể ngành được cao hơn mức lương do Chính phủ công bố, như vậy nếu ngành nào ký thỏa ước thì người lao động của ngành đó sẽ hưởng lợi.

Thỏa ước do doanh nghiệp và tổ chức đại diện cho người lao động ký, ví dụ hiện nay ngành dệt may đã ký rồi, sắp tới có thể mở ra các ngành khác như da giày, xuất khẩu thủy sản...

Chúng tôi đã yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành các nghị định để đến ngày bộ luật có hiệu lực (1/5/2013) thì đi vào cuộc sống được ngay. Các cơ quan của Chính phủ không khẩn trương thì người lao động không chờ đợi được.

Theo Võ Văn Thành (Tuổi Trẻ)