Nguồn: http://danviet.vn/dap-hop-nokia-83-smartphone-5g-cho-nguoi-dung-viet-50202022105582471.htm

Theo Như Quỳnh (Dân Việt)

sự kiện Điện thoại Nokia