Photo: Nguyễn Vũ, Make-up: Lê Duy, Hair: Huy Anh, Model: Hoàng Thùy

sự kiện Váy