Thứ cây dại ở Việt Nam, trước có người đem nhổ bỏ, bây giờ lấy về kiếm trăm triệu

Bồn bồn đến kỳ thù hoạch thì mỗi tháng được hái một lần, mỗi đợt như vậy kéo dài 10 ngày.

Bồn bồn đến kỳ thù hoạch thì mỗi tháng được hái một lần, mỗi đợt như vậy kéo dài 10 ngày.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-cay-dai-o-viet-nam-truoc-co-nguoi-dem-nho-bo-bay-gio-lay-ve-kiem-tram-trie...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung