Thách bạn đoán trúng chi tiết quen thuộc trên sản phẩm này có công dụng gì

Sự kiện: Quiz

Ai hay đọc báo kiểu gì cũng đoán đúng được hết.

1

Miếng vá trên khuỷu tay của một số chiếc áo có công dụng là:

Sản phẩm nào người Việt dùng hàng ngày nhưng lại lỗi thời ở nước ngoài?

Ai chăm đi du lịch đảm bảo trả lời đúng hết 6/6 câu.


 

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung