Sẽ xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi

Tiền thuế nợ, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1.7.2007 đối với hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể; doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán sẽ được xóa bỏ.

Đây là nội dung đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân trên website Chính phủ.

Tiền thuế được xóa bao gồm: Thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với tiền phạt bao gồm: Tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Khi xóa tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1.7.2007 thì được xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản nợ thuế được xóa.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chinhphu.vn
Báo lỗi nội dung