Quy định mới về hàng miễn thuế ở sân bay

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ”.

Quyết định mới nói trên có một số nội dung đáng chú ý.

Về đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh: Người nhập cảnh vào Việt Nam ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh.

Quy định mới về hàng miễn thuế ở sân bay - 1
Không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý... Ảnh: NAS

Ngoài ra, người nhập cảnh vào Việt Nam khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên máy bay (boarding pass) và cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.

Quyết định mới nói trên cũng quy định bổ sung: “Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý miễn thuế quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1-7-2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế”.

Các quy định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2013. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Q (Người lao động)
Báo lỗi nội dung