Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 3000 tỷ đồng

Sự kiện: Giá xăng

Bộ Tài chính vừa công khai quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý 3/2018 (đến hết ngày 30/9/2018) với số dư hơn 3.039 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 3000 tỷ đồng - 1

Hết quý 3, quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 3.039 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hàng quý, Bộ Tài chính đã thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, đến hết quý 3 năm nay (đến hết ngày 30/9/2018), số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 3.039,169 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý 3 (từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 30/9/2018) là hơn 1.264 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quý này là hơn 2.042 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý 3 là 4,731 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm là 18 triệu đồng.

Được biết, số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm cuối năm 2017 là hơn 5.105 tỷ đồng. Số dư quỹ đến hết quý 1/2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là hơn 4.526 tỷ đồng. Số dư quỹ đến hết quý 2/2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 3.812 tỷ đồng.

Như vậy, quỹ bình ổn giá xăng dầu giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thư ([Tên nguồn])
Giá xăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN