Nguồn: http://danviet.vn/nhung-vien-kim-cuong-to-nhu-hat-mit-cua-cac-dai-gia-viet-502021669582668.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh