Nguồn: http://danviet.vn/ngoi-lang-nhat-la-ban-lay-tien-tuong-dien-ro-hoa-ra-la-nghe-cuc-phat-502021111...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh