Năm 2013: Dự kiến GDP tăng 5,5%

Ngày 4-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo về kết quả phát triển kinh tế năm 2012, các vấn đề liên quan và định hướng, kế hoạch năm 2013.

Năm qua, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn lớn và diễn ra liên tục, thể hiện qua việc cộng đồng doanh nghiệp (DN) gặp khó nên thu hẹp sản xuất, bất động sản trầm lắng và sự èo uột trên thị trường chứng khoán; nhiều DN đã rút lui khỏi thị trường, gây ra sự gia tăng về số lượng lao động thất nghiệp…

Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng rất thấp, chỉ đạt 4,8% so với năm 2011. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ và kịp thời các giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát nên kết quả phát triển kinh tế năm 2012 đạt một số kết quả đáng ghi nhận, như: tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18,3%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,81% so với năm ngoái, tỷ giá được giữ ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng. Các chuyên gia cho rằng, mức tăng trưởng GDP năm 2012 đạt 5,03% là hợp lý, thể hiện sự hài hòa quan hệ giữa tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2012, cả nước thu hút thêm 13,01 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) gồm vốn mới đăng ký và các dự án cũ xin đăng ký tăng vốn đầu tư, bằng 84,7% so với năm trước. Vốn ĐTNN thực hiện giải ngân cũng đạt 10,46 tỷ USD, bằng 95,1% kết quả năm 2011. Những kết quả này được ghi nhận là phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh trong thu hút vốn ĐTNN đang diễn ra gay gắt cũng như phần lớn nhà đầu tư quốc tế vẫn gặp khó khăn so với những năm trước. Năm 2012, các DN Việt Nam cũng đầu tư 75 dự án ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 1,3 tỷ USD; vốn thực hiện của các dự án ở nước ngoài đạt 1,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước.

Năm 2013, dự kiến GDP cả nước sẽ tăng khoảng 5,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, tốc độ tăng giá tiêu dùng 6% so với năm 2012 và tỷ lệ nhập siêu khoảng 8% của tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm 2%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, nâng tỷ lệ lệ lao động qua đào tạo lên 49%…

* Nhân dịp này, Tổng cục Thống kê cũng công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Theo đó, tính đến ngày 1-7-2012, cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 27,7% so với năm 2007, với số lượng lao động là 22,5 triệu người. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Sơn (Hà Nội mới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN