Nguồn: http://danviet.vn/loai-quai-ngu-nang-ngang-con-de-mang-ve-nuoi-kiem-tien-khung-5020219410415220....

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh