Làm rõ nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 84 về kinh doanh xăng dầu sau khi họp với Bộ Công Thương.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá, phân tích rõ những điểm hạn chế, bất cập trong thi hành Nghị định 84 như: Vận hành của hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu; điều hành giá bán lẻ xăng dầu; việc tuân thủ quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu; sự cạnh tranh và thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu, việc tiếp tục thực hiện quy định thương nhân đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong biên độ như pháp luật hiện hành; tần suất điều chỉnh giá là 15 ngày; dự trữ lưu thông là 30 ngày (trong đó 20 ngày dự trữ theo yêu cầu của Nhà nước để bảo đảm an ninh năng lượng; 10 ngày dự trữ lưu thông bắt buộc của thương nhân); chu kỳ tính giá cơ sở.

Chia sẻ
Theo Mai Hương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung