Nguồn: http://danviet.vn/la-nguoi-viet-nuoi-loai-ca-biet-keu-ec-ec-cu-ban-la-thu-tram-trieu-50202125910...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh