Không có hóa đơn, tiểu thương chịu thuế 30%

Cá nhân kinh doanh không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân ấn định, tính trên 10%-30% doanh thu của người đó.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh ngành thương mại chịu thuế trên 10% doanh thu (tỉ lệ này hiện hành là 0,5%-37%); sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 15% (hiện là 5%-35%); ngành dịch vụ là 30% (hiện là 10%-38%); hoạt động kinh doanh khác là 12% (hiện là 8%-25%).

Đây là điểm mới trong dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính vừa công bố. Tỉ lệ này hiện được quy định dưới dạng công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, gồm nhiều khung, áp dụng chi tiết cho nhiều ngành nghề cụ thể, chia nhiều khu vực áp dụng (đô thị, vùng sâu…) và giao cho Cục Thuế tỉnh, thành quyết định mức cụ thể cho địa phương mình.

Dự thảo cũng làm rõ “lãi tiền gửi được miễn thuế là lãi gửi đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận”.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q. Như (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung