EVN mua ngoài hơn 50% sản lượng điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2012.

Theo đó, sản lượng điện toàn hệ thống tháng 11 đạt 10,03 tỷ kWh, trong đó, thuỷ điện chiếm 36%, nhiệt điện than chiếm 22,7%, nhiệt điện khí chiếm 38,8%. Sản lượng huy động bình quân đạt 334,4 triệu kWh/ngày. Luỹ kế 11 tháng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 109.760 triệu kWh, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2011.

EVN mua ngoài hơn 50% sản lượng điện - 1

Tháng 11/2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 9,84 tỷ kWh,trong đó điện sản xuất 3,839 tỷ kWh.

Lũy kế 11 tháng năm 2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 107,554 tỷ kWh, tăng 10,48% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất chiếm 46,44%, điện mua chiếm 53,56%.

Điện thương phẩm tháng 11/2012 ước đạt 9,01 tỷ kWh, lũy kế 11 tháng ước đạt 96,4 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2012.

Về đầu tư các dự án điện, tính đến tháng 11/2012, EVN đã hoàn thành đóng điện 24 dự án, khởi công 24 dự án lưới điện 500-220kV, trong đó có những dự án quan trọng như: dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển, đóng điện đường dây 220 kV Đồng Hòa - Thái Bình mạch 2; 220 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, cải tạo nâng khả năng tải đường dây 220 kV Nho Quan - Ninh Bình...

Tính đến hết tháng 11 năm 2012, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn tập đoàn ước đạt 60.730 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 55.605 tỷ đồng.

Trong tháng 12 này, EVN cho biết sẽ tập trung sản xuất, kinh doanh điện đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, tập trung triển khai một số dự án trọng điểm như dự án nhiệt điện Duyên Hải 3; tổ chức khánh thành thủy điện Sơn La; tiến hành ngăn sông thủy điện Sông Bung 2...

Ngoài ra, EVN sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho các tổng công ty phát điện đi vào hoạt động từ 1/1/2013 và hoàn thành thẩm tra phương án tái cơ cấu các tổng công ty điện lực, truyền tải điện; hoàn thành xây dựng đề án giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối điện đến năm 2015 không cao hơn 8%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN