Chiêm ngưỡng "lão" phi lao hình chữ Nhẫn giá bạc tỷ

Cây gồm hai thân, một thân lớn và một thân nhỏ tạo nên hình chữ Nhẫn. Các nghệ nhân xưa làm cây bao giờ cũng có ý nghĩa nhân văn, chữ Nhẫn tức là muốn răn dạy con cháu sau này sống phải nhẫn nhịn, chịu đựng, một câu nhịn chín điều lành, anh Toàn chia sẻ.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh