Nguồn: http://danviet.vn/ba-nguyen-phuong-hang-va-loat-nu-dai-gia-viet-gay-chu-y-voi-nhung-sieu-xe-hong...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh