(P2) Những chấn thương ghê rợn trong thể thao

Tomas Vokoun có lẽ phải cảm ơn ông trời khi cú vung gậy của đồng đội Keith Ballard chỉ cắt ngang qua tai chứ không phải ở những vị trí khác. Thủ môn của đội hockey trên băng Florida Panthers đã gặp nạn khi Ballard trong nỗi thất vọng đã trút giận vào cây gậy hockey mà không biết Vokoun ở ngay đằng sau.

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Báo lỗi nội dung