Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-bong-chuyen-doi-doi-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-5020212711333237.htm

Theo Q.H (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới