Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/34nang-tien-ca34-voi-huy-chuong-triu-co-nghi-boi-lam-nguoi-mau-ao-tam...

Theo Q.D (Tổng hợp) (Khám Phá)

sự kiện Muôn màu thể thao