Nguồn: http://danviet.vn/loai-tuong-sap-tuyet-chung-o-viet-nam-nuoi-ban-tien-trieu-kg-5020214710261893....

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh