Chuột "khổng lồ" được chiều như ông hoàng

Gary thuộc loài là loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới

Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN