Theo Thùy Vân (Theo China) (Khampha.vn)

sự kiện Kỉ lục thế giới