Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/10-sieu-xe-gam-cao-chat-luong-hang-dau-nam-2020-d479331i452121.html

Theo Lê Anh (Báo Giao thông)

sự kiện Siêu xe