Tây Thi: Mỹ nhân anh hùng hay "hồng nhan chi họa"?

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 13:50 PM (GMT+7)

Mỹ nhân Tây Thi chính là con bài chủ chốt trong “mỹ nhân kế” của Việt vương Câu Tiễn nhằm mê hoặc khiến vua Ngô ngày đêm vui thú, hưởng lạc bên nàng, dần dần mất hết ý chí.

Với nước Việt thời Xuân Thu , mỹ nhân Tây Thi chính là anh hùng. Nhưng với nước Ngô thì nàng lại là “hồng nhan chi họa”, mê hoặc vu Ngô khiến thế nước suy yếu và bị nước Việt phục thù. 

Những bí ẩn về đội quân đất nung hộ vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Đội quân đất nung được chôn theo Hoàng đế Tần Thủy Hoàng của nhà Tần, trong thời gian 210-209 trước Công nguyên.

Theo Phan Hoàng - Tổng hợp (Dân Việt)

sự kiện Những mỹ nhân khiến hoàng đế Trung Hoa phải ôm hận ngàn năm