Miễn nhiễm với kịch độc, kỳ đà đại chiến với rắn hổ mang chúa "khủng"

Đoạn video ghi lại cuộc chiến giữa kỳ đà và rắn hổ mang chúa.

Nguồn: [Link nguồn]

”Miễn nhiễm với độc”,  cầy Mangut hành hạ, cắn xé rắn hổ mang

Đoạn video ghi lại cảnh con cầy Mangut cố gắng cắn xé con rắn hổ mang.

Chia sẻ
Theo Trung Nam (World Wild Talent) ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung