4 công việc sẽ sớm bị AI thay thế và 4 công việc chỉ con người mới có thể làm
Chia sẻ

4 công việc sẽ sớm bị AI thay thế và 4 công việc chỉ con người mới có thể làm

Sự kiện: Công nghệ

Đây là những công việc mà các chuyên gia dự đoán sẽ dễ bị thay thế nhất bởi AI và những công việc mà chỉ con người mới có thể làm.

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Hoàng - Howstuffworks ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN