AI thúc đẩy kinh tế phát triển

AI thúc đẩy kinh tế phát triển Yếu tố quan trọng để ứng dụng AI là nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải có tư duy đổi mới, phân tích, tổng hợp để... 04/12/2020 | 08:37

Tỉnh táo khi mua sắm online

Tỉnh táo khi mua sắm online Có lẽ kể từ khi biết tới Black Friday, người tiêu dùng ở Việt Nam mới trải qua một trong những ngày siêu giảm... 30/11/2020 | 07:02