Việt Nam xuất khẩu 5G sang Ấn Độ

Việt Nam xuất khẩu 5G sang Ấn Độ

Viettel sẽ cung cấp, triển khai thiết bị IP Router trên mạng lưới viễn thông của nhà mạng Gwave tại thị trường Ấn Độ. Đây là thiết bị truyền dẫn IP hỗ trợ tốc độ 100Gbps đáp ứng các yêu cầu của mạng 5G do Viettel làm chủ từ nghiên cứu đến sản xuất.

Thời trang Hi-tech

Xem thêm