Nỗi niềm khi đóng vai… người chết

Nỗi niềm khi đóng vai… người chết

Nhiều khán giả nghĩ diễn viên đóng vai xác chết là nhàn nhất, chỉ cần nhắm mắt như nằm ngủ là xong. Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm: đóng giả người chết là công việc 3 phần vất vả, 7 phần như… 3.

Giải trí

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN