Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Mọi chuyện bắt đầu khi ba đứa trẻ nhìn vào bức tranh The Dawn Treader treo trên tường.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
01h20 CHRONICLES OF NARNIA, THE: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
03h15  RIO  Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1 
04h55 LETTERS TO JULIET Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
06h45  DA VINCI CODE, THE Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
09h15  RETURN TO ME Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
11h15  TAKING OF PELHAM 123, THE Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
13h00 UP Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
14h40 LONDON BOULEVARD Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1 
16h25  BLUE VALENTINE Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
18h15  ZOOKEEPER Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
20h00   KILLERS Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
21h45 UP Star Movies 22/8: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader - 1
23h25  WHISTLEBLOWER, THE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung