Star Movies 15/5: Harry Brown

Thứ Hai, ngày 14/05/2012 07:12 AM (GMT+7)

Một cựu quân nhân già goá vợ. Ông sống một mình trong một khu phố phức tạp nơi mà tội phạm, bạo lực và ma tuý lúc nào cũng có mặt...


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h15 CABIN FEVER 2: SPRING FEVER  
2h40 VANTAGE POINT Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
4h10  HARRY BROWN Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
5h50  GHOST WRITER, THE Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
8h00 101 DALMATIANS  
9h45  TANGLED Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
11h25 MARS NEEDS MOMS Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
12h55  FROM PRADA TO NADA  Star Movies 15/5: Harry Brown - 6 
16h25  BLUE VALENTINE Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
18h15  RAMONA AND BEEZUS Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
20h00 I AM NUMBER FOUR Star Movies 15/5: Harry Brown - 1
21h50  HOMELAND S1 EP 6  
22h50  BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON  Star Movies 15/5: Harry Brown - 6
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình