Star Movies 14/6: Season of the Witch

Thứ Tư, ngày 13/06/2012 07:25 AM (GMT+7)

Nhiệm vụ này có thể sẽ buộc họ phải đương đầu với một thế lực ma quái mà họ không bao giờ tưởng tượng được, dù là trong thời khắc đen tối nhất...


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h45  ONCE UPON A TIME S1 EP 8  
1h35   FIGHTER, THE Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
5h00 SURF'S UP Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
6h30  MEN WHO STARE AT GOATS, THE Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1 
8h05  LIMITLESS Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
9h50 SIX DAYS, SEVEN NIGHTS Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
11h30  ONCE UPON A TIME S1 EP 8  
12h20  127 HOURS  Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1 
13h55 6TH DAY, THE Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
16h00  ERIN BROCKOVICH  Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1
18h10  HOMELAND S1 EP 10  
19h15 ONCE UPON A TIME S1 EP 9  
20h00  PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES  
22h20  SEASON OF THE WITCH, THE Star Movies 14/6: Season of the Witch - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình