HBO 15/9: Twelve Monkeys

Thứ Sáu, ngày 14/09/2012 00:24 AM (GMT+7)

Một tù nhân tên là James Cole dù không muốn vẫn phải chấp nhận trở thành một vật thí nghiệm trong một cuộc nghiên cứu với mục đích đưa anh ta về với quá khứ, năm 1996

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h20 Queen Of The Damned  HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1
3h00  The General's Daughter  
4h55  Twelve Monkeys HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1 
7h00  The Wannabes S120: The Plagiarist Part 1  
7h30  The Wannabes S121: The Plagiarist Part 2  
7h55 An American Tail  
9h15  Scooby- doo! The Mystery Begins  
10h35 Hellboy HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1  
12h40  Batman Begins  
15h00 Flipped HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1 
16h30  Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 1 HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1 
19h00  True Blood S510: Gone, Gone, Gone  
20h00  True Blood S511: Sunset  
21h00  Fast Five HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1 
23h10 Hall Pass HBO 15/9: Twelve Monkeys - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình