Cinemax 11/7: 7 Seconds

Jack đã thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đòi hỏi trí thông minh và lòng dũng cảm: đó là mở đường máu để cả nhóm rút lui....

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
01h30 Straw Dogs (2011) (Chó Rơm) Cinemax 11/7: 7 Seconds - 1
03h30 Circuitry Man  
05h00   Memphis Belle (Nhiệm Vụ Bí Mật)  Cinemax 11/7: 7 Seconds - 2
06h45   Nick Of Time Cinemax 11/7: 7 Seconds - 3
08h15  John Carpenter's Escape From L.A (Thoát Khỏi Los Angeles)  
10h00  Terminal Velocity (Vận Tốc Cuối) Cinemax 11/7: 7 Seconds - 4  
11h40   The Scorpion King 3: Battle For Redemption (Vua Bò Cạp 3 Trả Nợ Trận Chiến) Cinemax 11/7: 7 Seconds - 5 
13h30  K- 911
15h00  Assignment To Kill  
16h45 Green Lantern: Emerald Knights (Chiến Binh Xanh: Hiệp Sĩ Ngọc Bích)  
18h10  The Making Of Dead Mine
18h30 The Untouchables (Không Thể Mua Chuộc) Cinemax 11/7: 7 Seconds - 6  
21h00  Seeking Justice (Đi Tìm Công Lý) Cinemax 11/7: 7 Seconds - 7  
22h45  Flight Of The Conchords S209: Wingmen  
23h15  Flight Of The Conchords S210: Evicted  
23h45  7 Seconds ( 7 Giây Sống Còn)  Cinemax 11/7: 7 Seconds - 8
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung