Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 10:22 AM (GMT+7)

24H xin gửi đến các bạn lịch phát sóng cập nhật trong từng ngày của kênh thể thao FOX SPORTS.

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOX SPORT

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 08/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

01:00

Motor Cycle Racing

2 Wheels

01:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Oddest Goals

01:50

Soccer

#JDMeets: Jason McAteer

02:00

Auto Racing

Formula E Street Racers

02:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

04:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

05:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

06:00

Motor Cycle Racing

2 Wheels

06:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Oddest Goals

06:50

Soccer

#JDMeets: Jason McAteer

07:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

08:00

Martial Arts

UFC Epics : Shogun Vs. Smith

10:30

Martial Arts

UFC Greatest Fights : Silva Vs. Bisping

11:00

Motor Cycle Racing

2 Wheels

11:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Oddest Goals

11:50

Soccer

#JDMeets: Jason McAteer

12:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

13:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

14:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

15:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

16:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

17:00

Motor Cycle Racing

2 Wheels

17:30

Auto Racing

F1 Classics : 2010 Chinese Grand Prix

19:00

Soccer

The John Dykes Show

19:30

Soccer

Goals!

20:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

21:00

Soccer

AFC Cup 2020 Highlights

21:30

Soccer

Goals!

22:00

Soccer

The John Dykes Show

22:30

Martial Arts

UFC Epics : UFC 68 The Uprising

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 09/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

01:30

Soccer

The John Dykes Show

02:00

Soccer

Goals!

02:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

04:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

05:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

06:00

Soccer

The John Dykes Show

06:30

Soccer

Goals!

07:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

08:00

Martial Arts

UFC Epics : Volkan Vs. Smith

10:30

Martial Arts

UFC Greatest Fights : Lawler Vs. Condit

11:00

Soccer

The John Dykes Show

11:30

Soccer

Goals!

12:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

13:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

14:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

15:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

16:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

17:00

Soccer

The John Dykes Show

17:30

Auto Racing

F1 Classics : 2010 Italian Grand Prix

19:00

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

19:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - Top 11: Goalkeepers of the 90s

20:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

21:00

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

21:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - Top 11: Goalkeepers of the 90s

22:00

Martial Arts

UFC Epics : UFC 77 Hostile Territory

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 10/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

00:30

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

01:00

Soccer

Bundesliga Documentaries - Top 11: Goalkeepers of the 90s

01:30

Extreme Sports

X Games Norway 2020

02:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

03:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

05:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

06:00

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

06:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - Top 11: Goalkeepers of the 90s

07:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

08:00

Martial Arts

UFC Epics : Korean Zombie Vs. Rodriguez

10:30

Motor Cycle Racing

2 Wheels

11:00

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

11:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - Top 11: Goalkeepers of the 90s

12:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

13:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

14:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

15:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

17:00

Soccer

Goals!

17:30

Auto Racing

F1 Classics : 2010 Singapore Grand Prix

19:00

Soccer

The John Dykes Show

19:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

19:45

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

20:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

21:00

Soccer

Goals!

21:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

21:45

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

22:00

Soccer

The John Dykes Show

22:30

Martial Arts

UFC Epics : UFC 83 Serra Vs. St-Pierre 2

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 11/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

01:30

Soccer

The John Dykes Show

02:00

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

02:15

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

02:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

03:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

05:00

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

06:00

Soccer

The John Dykes Show

06:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

06:45

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

07:00

Motor Cycle Racing

MotoGP Classic : Grand Prix Of Qatar 2015

09:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

10:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

11:00

Soccer

The John Dykes Show

11:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

11:45

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

12:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

13:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

14:00

Soccer

Bundesliga 2019/20 Weekly

14:30

Soccer

Goals!

15:00

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best: The Best Dribblers

15:15

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: FC Schalke 04

15:30

Soccer

The John Dykes Show

16:00

Motor Cycle Racing

MotoGP Classic : Grand Prix Of Qatar 2015

18:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

19:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

20:00

Auto Racing

F1 Classics : 2010 Australian Grand Prix

21:30

Martial Arts

UFC Reloaded : UFC 246

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 12/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

00:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

01:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

02:00

Soccer

AFC Champions League 2020 Highlights

02:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

03:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

04:30

Soccer

Euro Beach Soccer League 2019 - Figueira Da Foz

06:00

Soccer

Goals!

06:30

Soccer

AFC Champions League 2020 Highlights

07:00

Motor Cycle Racing

MotoGP Classic : Grand Prix Of Aragon 2015

09:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

10:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

11:00

Soccer

Goals!

11:30

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: Bayern München

11:45

Soccer

Bundesliga Documentaries - The Best Goals: Eintracht Frankfurt

12:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

13:00

Soccer

AFC U23 Championship Thailand 2020

14:00

Auto Racing

Racing For Clean Air - Lucas Di Grassi In India

14:30

Motor Cycle Racing

Off The Racing Line : Jack Miller

15:00

Motor Cycle Racing

MotoGP Virtual Race

15:45

Sports News

In Focus: Esports - Moving Into The Mainstream

15:55

Sports News

In Focus: Justin Rose (5mins)

16:00

Motor Cycle Racing

MotoGP Classic : Grand Prix Of Aragon 2015

18:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

19:00

Soccer

Bundesliga Archive Matches

20:00

Auto Racing

F1 Classics : 2010 Chinese Grand Prix

21:30

Martial Arts

UFC Fight Night : Felder Vs. Hooker

Lịch phát sóng kênh Foxsports ngày 13/04/2020

Thời gian

Chương trình

Chi tiết

(Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

(Khampha.vn)