Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cao-gan-1m9-nu-sinh-can-tho-hue-gay-chu-y-voi-doi-chan-dai-nhu-seu-1...

Theo HẢI LINH (Nông thôn Việt)

sự kiện Miss World