DANH MỤC
Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 3
Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 4
Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 5

Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 12

Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 13

Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 14

Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 15

Lê Hà Trúc từng chi gần 200 triệu đồng hút mỡ vẫn thất bại - 23

Content & Media: Phương Anh

Nguồn: http://danviet.vn/le-ha-truc-tung-chi-gan-200-trieu-dong-hut-mo-van-that-bai-5020213151116529.htm

Theo Phương Anh (Dân Việt)